Contactes

¿Vols afegir aquest contacte a la teva llista d'amics?

Un contacte o lead d’Inbound Marketing és un usuari que s’ha descarregat un contingut i/o emplenat un formulari a la nostra pàgina web mitjançant el qual obtenim informació diversa sobre el seu contacte. Aquest nou contacte passarà a formar part del nostre CRM o Base de dades.

Gràcies a aquesta acció la persona avança dins de les fases de la metedologia Inbound i passa de ser un visitant desconegut a un lead.

Els leads o contactes poden classificar-se segons el cicle de compra on estiguin situats

¿Per què els necessito en el meu negoci?

Els contactes que la nostra empresa pugui obtenir seran de gran importància perquè ens oferiran la informació que necessitem per complir els nostres objectius de vendes. Sense leads no hi ha vendes.

seo-sales

Obtenir un bon ROI

pointer

Generar leads qualificats

line-chart

Aumentar les oportunitats de venda

Need Support?

Contact us if you need further assistance