CRM

"Les oportunitats no passen, les crees" Chris Grosser

Un CRM (Customer Relationship Management) és una eina que et permet tenir una base de dades dels contactes d’una empresa així com treballar-la amb altres funcionalitats derivades. En aquesta eina s’agrupen totes les dades dels clients així com qualsevol interacció que s’hagi establert amb ells.

El CRM ens ajuda a organitzar els diferents vincles que establirem amb els Buyer Persona i ens permet tenir un coneixement complet i detallat de tots aquells que es relacionen amb la nostra empresa.

Un bon CRM ens ajuda a generar leads, oportunitats de venda, a agilitzar la gestió dels clients i a establir una comunicació personalitzada.

Per què ho necessito al meu negoci?

L’eina ens proporcionarà les dades necessàries per tenir un coneixement íntegre de la nostra cartera de contactes.

multiple-users-silhouette

Coneixement de clients potencials

conversation (2)

Obtenció d'informació fiable i valorable

business-comunication

Comunicació personalitzada

Need Support?

Contact us if you need further assistance