Formularis de Contacte

Marca totes les caselles com a semàfors.

Els formularis de contacte són una de les eines bàsiques d’una empresa, ja que ens serveixen per recopilar informació dels clients.

La informació que obtenim d’un formulari s’agrega a la base de dades del CRM i impulsa l’obtenció de nous contactes potencials a ser classificats dintre dels nostres Buyer Persona prèviament definits.

Els formularis ofereixen un intercanvi equitatiu d’informació entre empresa i client. Solen situar-se estratègicament en les Landing Pages

Per què els necessito al meu negoci?

El formulari tindrà que està acuradament pensat i col·locat si volem obtenir la informació concreta i valuosa sobre els clients potencials.

pointer

Convertir subscriptors en leads

conversation (2)

Obtenir informació fiable i de valor

padlock

Fidelitzar seguidors

Need Support?

Contact us if you need further assistance