Transaccions Email

"Un viatge de mil milles comença amb el primer pas" Lao Tse

Els emails transaccionals són emails que s’envien als leads de manera automatitzada i personalitzada en resposta a una acció desencadenant feta per l’usuari.

Així quan un lead realitza una acció com podria ser la subscripció al nostre blog, aquesta eina d’Inbound Màrqueting envia un email al correu de l’usuari de manera automatitzada oferint Smart Content.

D’aquesta manera els emails transaccionals creen un canal de comunicació directa i efectiu amb els clients.

Per què els necessito al meu negoci?

Las transaccions email et permeten oferir una comunicació directa, automatitzada i personalitzada amb els teus leads.

multiple-users-silhouette

Generar nous clients

formularios-cta-inbound-marketing-bizmarketing

Aconseguir nous formularis

padlock

Fidelitzar leads

Need Support?

Contact us if you need further assistance