Què és una pàgina web?

World Wide Web

La pàgina web és la base sobre la qual se sosté gran part de l’estratègia d’Inbound Màrqueting. Es tracte de la nostra casa en el món online que ens permet fer-nos visibles en el món online i comunicar-nos amb els usuaris.

Una web Inbound ha d’estar pensada per la navegabilitat i la usabilitat. És a dir, ha de prioritzar la millor experiència a l’usuari per tal que aquest no abandoni el lloc web. Alhora cal que estigui orientada a la conversió de l’usuari en un lead mitjançant CTA i formularis.

Altres avantatges de tenir una pàgina ben optimitzada és que no ens permet posicionar-nos en els buscadors mitjançant el SEO

De pàgines web hi ha de diferents tipus: institucionals, e-commerce, landing pages i blogs

Per què ho necessito en el meu negoci?

Actualment les webs són el principal motor de visibilitat digital per un negoci. Amb elles podem compartir informació, vendre i crear bones relacions amb el nostre Buyer Persona.

eye-close-up

Multiplica la teva visibilitat

multiple-users-silhouette

Genera nous leads

seo-sales

Augmenta les vendes

Plans i Preus

Need Support?

Contact us if you need further assistance