Agència HubSpot Partner Certificada

Treballem amb els millors per oferir-te el millor

Agència HubSpot Partner Certificada

Treballem amb els millors per oferir-te el millor

Què és HubSpot?

HubSpot és un software d’Inbound Màrqueting que integra nombroses funcionalitats per ajudar a les empreses a gestionar les seves estratègies d’Inbound Màrqueting. HubSpot va ser creat per Brian Halligan i Dharmesh Shah qui també va determinar el terme i concepte d’Inbound Màrqueting. Actualment HubSpot ofereix molt més que un servei de CRM. El software ajuda a atraure visitants, convertir-los en leads i, finalment en clients. Per fer-ho compte amb la integració de totes les eines necessàries d’Inbound Màrqueting a més d’un servei d’assistència i formació pels seus clients. D’aquesta manera HubSpot s’ha convertit en una eina essencial per aquells que vulguin treballar en una campanya d’Inbound Màrqueting. Des de BizMarketing hem apostat per aquest software i som la primera agència HubSpot Partner de Girona.

Integració d'eines

Un dels avantatges de treballar amb l’eina de HubSpot és que et permet gestionar les diferents eines d’Inbound Màrqueting a través de la mateixa plataforma de HubSpot. Així és possible administrar les diferents feines de totes les eines necessàries per una estratègia d’Inbound Màrqueting: blogs, webs, publicacions en xarxes socials, creació de formularis, landings pages, thank you pages, CTA’s, control i puntuació de leads, el CRM de l’empresa i analítiques i informes.

Automatizació i personalització

L’agència HubSpot Partner treballa amb un software que presenta la capacitat d’automatitzar nombroses de les feines de l’estratègia d’Inbound Màrqueting entre elles l’enviament automàtic de newsletters o la comunicació amb els leads entre les més rellevants. Per fer-ho compte amb Workflows o fluxos de treball, que permeten traçar el camí que seguiran els diferents buyer persona de l’empresa per convertir-se en els nostres clients. L’agència HubSpot Partner té accés per establir tants workflows o camins com es necessiti. Així, una agència HubSpot Partner té l’oportunitat d’oferir un recorregut amb contingut personalitzat als diferents clients de la nostra empresa.

Llistes i segmentació de contactes

HubSpot va néixer com a CRM o Base de Contactes i sempre ha posat especial interès en la correcta gestió dels contactes. Com a conseqüència, una de les funcions més significatives del software són les llistes de contactes i la seva capacitat de segmentació. Entre les llistes que podem generar, HubSpot ens ofereix segmentar a partir de la creació de llistes intel·ligents o llistes estàtiques. Els nostres contactes s’adjuntaran de forma automatitzada en aquestes llistes segons les variables que hàgim escollit. Podem crear tantes llistes com volem.

Recursos: Landing Pages

Una de les feines de l’Inbound Màrqueting és convertir desconeguts en leads. Per fer-ho se sustenta en els CTA, les landing pages, formularis i Thank you pages. Una agència HubSpot Partner podrà optar a aquests recursos, ja que estan integrats al software. D’aquesta manera la teva empresa només ha d’adaptar cada una d’elles basant-se en el seu objectiu. Per fer-ho HubSpot ofereix gran varietat de plantilles qualificades i ja optimitzades de les pages i els formularis.

Què és una agència HubSpot Partner Certificada?

Una agència HubSpot Partner Certificada és una agència d’Inbound Màrqueting que ha accedit al programa Partner Certificate de HubSpot. Aquest programa ofereix a aquestes agències tots els recursos i certificacions acadèmiques per crÉixer, formar-se i proveir als seus clients amb els millors serveis d’Inbound Màrqueting. Com agència HubSpot Partner Certificada pot comptar amb la plataforma completa de HubSpot per realitzar campanyes integrals d’Inbound, mesurar resultats i focalitzar-se en el ROI.

Per què treballar amb una agència HubSpot Partner Certificada?

Si vols realitzar campanyes d’Inbound Màrqueting integrals, efectives i amb els millors resultats, la teva millor opció és treballar amb una agència HubSpot Partner Certificada. Aquestes agències estan capacitades per dissenyar un pla estratègic complet d’Inbound Màrqueting que s’adapti a les teves necessitats de comunicació i de realitzar les accions necessàries per portar-ho en marxa. Això suposa nombroses aventatges per l’empresa: integració d’eines, automatització i personalització, profesionalitat, anàlisis i informes constants de totes les accions. BizMarketing som la primera Agència HubSpot Partner de Girona i oferim serveis estratègics d’Inbound Màrqueting utilitzant aquest software.

Need Support?

Contact us if you need further assistance