Què és una Newsletter?

“Com escriure un bon missatge d'email: 1.Escriu l'email. 2.Esborra'n la major part. 3.Envia'l” – D. Munz

Una Newsletter o butlletí informatiu és una publicació digital que s’envia a través del correu electrònic a una llista de subscriptors.

La Newsletter és una eina d’Email Màrqueting, normalment la que més s’utilitza. Cal planificar-la dins d’una estratègia d’Inbound Màrqueting coherent i programada.

Aquest butlletí sol enviar-se de manera periòdica als subscriptors per mantenir-los informats i enganxats amb la nostra empresa.

Per no ser qualificat de Spam, els que reben el butlletí informatiu prèviament han consentit el seu enviament mitjançant una subscripció. També podran cancelar la subscripció sempre que vulguin.

Per què la necessito en el meu negoci?

Una Newsletter t’ajudarà a contactar directament amb aquells que han mostrat interès pel teu negoci. A més a més no requereix una gran inversió econòmica.

ed-icon-strategy

Atraure tràfic de qualitat a la web

eye-close-up

Multiplicar la visibilitat

padlock

Fidelitzar seguidors

Need Support?

Contact us if you need further assistance