Inbound Marketing

"Moltes vegades la gent no sap el que vol fins que no li ensenyes" Steve Jobs

Inbound Marketing

"Moltes vegades la gent no sap el que vol fins que no li ensenyes" Steve Jobs

¿Què és l’Inbound Marketing?

L’Inbound Màrqueting és una metodologia que, a través de diverses tècniques de màrqueting, acompanya a l’usuari des del moment que inicia el procés de compra fins que decideix comprar el teu producte i/o servei.

La característica principal de l’Inbound és l’atracció, és a dir, que els usuaris et trobin ells a tu en comptes d’anar a buscar-los. Un cop et troben és vital proporcionar valor amb un contingut adequat a cada circumstància perquè sobresurtis respecte a la teva competència.

A partir d’aquí, seguint les fases de l’Inbound Màrqueting i havent definit els buyer persona, es creen accions per captivar als usuaris i crear oportunitats de venda.

Las fases del Inbound Marketing

Per acompanyar al nostre usuari en tot el seu procés de compra dins d’una estratègia d’Inbound Màrqueting, existeixen 4 fases que hem de tenir en compte:

  • Atraure
  • Convertir
  • Tancar
  • Captivar

En cadascuna d’aquestes fases es treballen diferents tipus de continguts, tècniques i eines de màrqueting perquè el nostre usuari senti que la nostra marca li aporta valor en tot moment i vulgui quedar-se amb nosaltres. D’aquesta manera, l’usuari inicialment desconegut, passarà a ser un promotor i prescriptor de la nostra marca, producte i/o servei.

L'Inbound Funnel o embut d'Inbound Màrqueting

Igual que en el Buyer Journey el comprador passa per diverses etapes, en una estratègia d’Inbound Màrqueting també ho fa. Aquestes etapes comencen amb l’atracció d’usuaris desconeguts, seguida per la seva conversió en leads, el tancament de la venda i acaba amb la frase de captivar.

ATRACCIÓ

CONVERTIR

TANCAMENT

CAPTIVAR

¿Per què has d’apostar per una estratègia d’Inbound Màrqueting?

Actualment és quasi impossible tenir una bona presència en el món digital sense apostar per alguna tècnica d’Inbound Màrqueting. Per contra, si decideixes aplicar una estratègia completa d’Inbound Màrqueting, el teu negoci es veurà llençat al món digital.

Els avantatges de  l’Inbound Màrqueting són nombrosos: les diferents tècniques t’ajudaran a arribar als teus buyer persona d’una manera més efectiva, podràs atraure més clients i aconseguiràs crear vincles més estrets que es traduiran en nous leads pel teu negoci. A més a més, aconseguiràs tenir més visibilitat gràcies a les tècniques SEO i de Content Màrqueting. Per últim podràs comprovar per tu mateix el retorn de la inversió mitjançant el ROI.

Diferències entre l’Inbound Màrqueting i el  Màrqueting Tradicional

Una de les principals diferències entre l’Inbound Màrqueting i l’Outbound Màrqueting és la forma en què els usuaris interactuen amb el contingut d’una empresa. En l’Outbound Màrqueting o Màrqueting Tradicional, la comunicació es feia de manera intrusiva i directa, intentant arribar a com més persones millor encara que no els hi interessés el producte.

Amb una estratègia d’Inbound Màrqueting la comunicació és totalment diferent. Amb les noves tecnologies són els usuaris que, a través dels cercadors, com per exemple Google, troben diferents productes i serveis que satisfan les seves necessitats. A partir d’aquí, l’Inbound Màrqueting busca atreure i captivar al possible comprador.

Buyer persona

Els buyer persona són perfils ficticis que creem d’acord amb els nostres clients ideals. Els buyer són elements essencials a tenir en compte en la nostra estratègia digital d’Inbound Màrqueting. Hem de definir-los amb molta determinació i coneixement: conèixer les seves necessitats, els seus problemes, les seves dades demogràfiques, etc.

Quan tinguem clar els buyer persones que hem de definir per al nostre negoci, podem començar a pensar i crear les nostres estratègies Inbound segons les seves necessitats i la seva posició en les fases d’Inbound.

El Buyer Journey – Cicle de Compra

Per tal que un usuari acabi comprant un dels teus productes i/o serveis, ha de passar per les 4 fases del Buyer Journey o cicle de compra. Aquestes fases són: tenir consciència d’una necessitat, consideració, decisió i valoració. Des d’Inbound Màrqueting, t’ajudarem a conèixer en quina fase es troba l’usuari que interactua amb el teu negoci. 

Inbound Màrqueting en B2B

En l’Inbound Màrqueting Business to Business, hem d’entendre quines empreses i negocis ens visiten i oferir-los contingut adequat per cada fase del Buyer Journey. Cal conèixer quins són els representants que visiten més el nostre negoci. D’aquesta manera no ens comunicarem sense saber res d’ells sinó que en tindrem informació inicial per poder-los parlar amb propietat.

Inbound Màrqueting en B2C

L’Inbound Màrqueting en el Bussines to Consumer s’enfoca en aconseguir tràfic de qualitat cap a la pàgina web, de manera que puguem etiquetar a tots i cadascun dels visitants per saber-ne més d’ells. A més, haurem de fer-los un seguiment per saber quan és el moment més idoni per enviar un tipus d’informació o altre segons en quina fase de compra es trobi.